Forms

Authorization for Automatic Tuition Payments
He ʻOhana Pūnana Leo Kākou
Pūnana Leo Palapala Noi Hoʻomau (Re-enroll)
Palapala Noi Hoʻoneʻe Honua (Request to Transfer)
Palapala Nīnauele Haʻalele Pūnana Leo